Pho Quang Trung 1 Restaurant

17 Tháng Ba 20137:38 CH(Xem: 18197)

9211 Bolsa Ave Suite 101-103 Westminster, CA 92683
Phone: 714-891-2800
Hours: Mon-Sun8:30 am - 12:00 am
Website: http://phoquangtrung.com

MENU - THỰC ĐƠN 

vietnamese_restaurant_porkchopvietnamese_restaurant_phogavietnamese_restaurant_luclocvietnamese_restaurant_phobovietnamese_restaurant_chacaMÓN KHAI VỊ - APPETIZERS
Gỏi Cuốn (Tôm Thịt)
Fresh Spring Roll (Pork Shrimp & Lettuce And Mint Leaves)

(2)$3.75(4)$5.99
Gỏi Cuốn Chay
Fresh Vegetarian Spring Roll (Tofu, Lettuce And Mint Leaves) 

(2)$3.75(4)$5.99
Gỏi Đu Đủ Bò Khô Cháy
Shredded Papaya Salad with Beef Jerky, Basil
$7.50
Chả Giò (5 cái)
(Không rau, không bún)
Imperial Deed Fried Eggrolls (5 roll) without or with Side of Vermicelli & Vegetable
(Made with Shrimp, Crab Meat, Pork, Carrots, Radishes, Eggs, Mung Bean, Mushroom)
$6.50
Chả Giò (5 cái)
(Có rau, có bún)
$7.25
Chả Giò (2 cái)
(Có rau, có bún)
Imperial Deed Fried Eggrolls (5 roll) without or with Side of Vermicelli & Vegetable 
$3.99
Phở Bò - Beef Rice NoodleNhỏ
(Small) 
Đặc Biệt
(Medium) 
Xe Lửa
(Large)
Phở Bò Thập Cẩm (Tái, Nạm, Gân, Gàu, Sách)
Rice Noodle Soup w/ Rare Beef, Flank, Fatty Flank, Tendon, Tripe
$4.95$5.65$6.35
Thêm Bò Viên (Cộng Thêm)
with Beef Balls
$1.00
Phở Chín
Rice Noodle Soup with Well Done Beef 
$4.95$5.65$6.35
Phở Tái
Rice Noodle Soup with Rare Beef
$4.95$5.65$6.35
Phở Vè Dòn
Rice Noodle Soup with Skirt Flank
$4.95$5.65$6.35
Phở Vè Dầy
Rice Noodle Soup with Thick Slices Of Skirt Flank
$4.95$5.65$6.35
Phở Bò Viên
Rice Noodle Soup with Beef Balls
$4.95$5.65$6.35

Phở Pín (Pho Nước và Pín)
Rice Noodle Soup with Bull-Pudendum
$4.95$5.65$6.35

Phở Đuôi Bò
Rice Noodle Soup with Oxtail
$4.95$5.65$6.35

Thêm các loại Phở + Pín
Plus Bull-Pudendum Added
$1.60
Đĩa Tái
Plate of Rare Beef
$1.75$3.50
Thêm đĩa rau cho các loại Phở
$1.00
Phở Gà - Chicken Rice NoodleNhỏ
(Small)
Đặc Biệt
(Medium) 
Xe Lửa
(Large)
Phở Gà Ức (Có Lòng Hoặc Không Lòng)
Chicken Thigh Noodle Soup (w/ or w/ Skin, Liver & Gizzard)
$4.95$5.65$6.35
Phở Đùi Gà (Có Lòng Hoặc Không Lòng)
Chicken Thigh Nooldle Soup (w/ or w/ Skin, Liver & Gizzard)
$5.20$5.95$6.65
Thêm Trứng Non
with Small Eggs Added
$0.50
Thêm Dầu Cháo Quẩy
Try Deef-Fried Breadsticks with Our Pho
$1.00
Đổi Lấy Bánh Phở Tươi
Replace with Fresh Rice Thick Rice Noodle
$0.50$0.75$1.00
Đổi Lấy Mì
Replace with Egg Noodles
$0.50$0.75$1.00
Đổi Lấy Bún
Replace with Rice Vermicelli
$1.00
Các Loại Phở + Lòng Gà hoặc +Tim
Plus Liver & Gizzard, Or Hearts Added
$1.00
Các Loại Phở + Bông Cải hoặc + Rau Cải
Plus Broccoli or Vietnamese Vegetable
$1.00
Chén Gà Đùi hoặc Chén Gà Ức
Extra Chicken Thigh or Chicken Breast 
$1.00
Tái hoặc Gà hoặc Lòng Gà Để Riêng
Put Rare Beef Separately Or Chicken Or Liver & Gizzard Separately
$0.25
Ly Súp Gà hoặc Súp Bò
Cup of Chicken Soup or Beef Soup
$1.50


Phở Đồ Biển
Seafood Rice Noodle Soup
Nhỏ
(Small)
Đặc Biệt
(Medium)
Xe Lửa
(Large)
Phở Tôm hoặc Phở Cá hoặc Phở Mực
Rice Noodle Soup with Shrimps or Fish or Squid
$6.70$7.20$7.70
Phở Tôm Cá hoặc Phở Mực Cá hoặc Phở Tôm Mực
Rice Noodle Soup with (Shrimps & Fish) or (Squid & Fish) or (Shrimp & Squid)
$6.70$7.20$7.70
Thêm 3 Con Tôm hoặc 5 Miếng Mực
Extra 3 Shrimps or 5 Pieces of Squid

$1.20
Thêm 5 Con Tôm
Extra 5 Shrimps
$2.00
Phở Không Thịt
Rice Noodle Soup No Meat
Phở Nước Không Thịt (Nước Súp Gà)
Plain Rice Noodle with Chicken Broth Only
$3.20$3.70$4.20
Phở Rau & Đậu Hủ (Nước Súp Gà)
Vegetable & Tofu Rice Noodle Soup with Chicken Broth
$4.95$5.65$6.35
Bún - Rice Vermicelli

Nhỏ
(Small)
Đặc Biệt
(Medium)
Xe Lửa
(Large)
Bún Bò Huế
Hue-Style Vietnamese Beef Noodle Soup
$7.25
Thêm Chén Giò Heo
$1.20
Bún Thang (Bún Nước, Gà, Trứng và Giò Lụa)
Shredded Chicken Breast, Egg Crepes, Vietnamese Ham with Vermicelli Soup)
$5.45$6.20$6.95
Bún Thang (Bún Nước, Đùi Gà, Trứng và Giò Lụa)
Shredded Chicken Thigh, Egg Crepes, Vietnamese Ham with Vermicelli Soup)
$5.70$6.45$7.20
Bún Gà Sáo Măng
Bamboo Chicken Breast Soup with Vermicelli
$5.45$6.15$6.85
Bún Đùi Sáo Măng
Bamboo Chicken Thigh Soup with Vermicelli
$5.95$6.65$7.35
Bún Ốc
Tomato Based soup with Grounded and Vermicalli
$5.45$6.20$6.95
Thêm Đậu Hủ
With Deep-Fried Tofu
$1.10
Bún Riêu Ốc + Đậu Hủ
Tomato Based soup with Grounded Creb, Escargot and Vermicalli + Tofu
$7.05$7.80$8.55
Bún Chả Cá Thăng Long
BBQ Fish on Sizzling Platter with Vermicelli
$12.75$17.75
Thêm Bánh Tráng
Thin Rice Pancake
$1.00
Bún Chả Hà Nội 
Vietnamese-Hanoi Style Vermicelli Griilled Pork
$7..50
Thêm Bún hoặc Rau
Plate of Vermicelli or Plate of Raw Vegetable
$1.25
Bún Chả Giò (4 Cái)
(4) Egg Rolls with Rice Vermicelli in a Bowl
$6.99
Bún Chả Thịt Nướng
Grilled Pork Slices and Patties with Vermicelli in a Bowl
$6.99
Bún Chả Giò Thịt Nướng
Egg Rolls & Grilled Pork with Rice Vermicelli in a Bowl

$6.99
Bún Bò Xào
Stir-Fried Beef with Vermicelli
$6.99
Bún Tôm Thịt Nướng
Charbroiled Jumbo Shrimps & Grilled Pork with Vermicelli in a Bowl
$7.99
Thêm Chả Giò
With Egg Roll
$1.35
Bún Tôm Nướng
Charbroiled Jumbo Shrimps & with Vermicelli
$7.99
Thêm 3 Con Tôm Nướng
Extra 3 Charbroiled Jumbo Shrimps
$2.50

Phở Áp Chảo Nước
Stir-Fired Rice Noodles Soup
Nhỏ
(Small)
Đặc Biệt
(Medium)
Xe Lửa
(Large)
Phở Áp Chảo Nước Bò (Phở Nước + Bò Xào)
Rice Noodle Soup with Stir-Fried Beef
$6.05$6.75$7.45
Phở Áp Chảo Nước Tôm Bò (Phở Nước + Tôm Bò Xào)
Rice Noodle Soup with Stir-Fried Beef & Shrimp
$7.55$8.25$8.95
Phở Áp Chảo Nước Tôm Mực Bò
Rice Noodle Soup with Stir-Fried Beef & Shrimp, Squid
$7.55$8.25$8.95
Phở Áp Chảo Nước Mực Bò
Rice Noodle Soup with Stir-Fried Beef & Squid
$7.55$8.25$8.95
Phở Áp Chảo Khô
Stir-Fired Thick Rice NoodlesPhở Áp Chảo Khô (Bò hoặc Gà) (Dòn hoặc Mềm)
Fresh Thick Rice Noodles (Crispy or Soft) with Stir-Fried (Beef or Chicken)
$7.55
Phở Áp Chảo Khô Tôm (Bò hoặc Gà) (Dòn hoặc Mềm)
Fresh Thick Rice Noodles (Crispy or Soft) with Stir-Fried Shrimp & (Beef or Chicken) 
$9.05
Phở Áp Chảo Khô Mực (Bò hoặc Gà) (Dòn hoặc Mềm)
Fresh Thick Rice Noodles (Crispy or Soft) with Stir-Fried Squid & (Beef or Chicken) 
$9.05
Phở Áp Chảo Khô Tôm Mực (Bò hoặc Gà) (Dòn hoặc Mềm)
Fresh Thick Rice Noodles (Crispy or Soft) with Stir-Fried Shrimp, Squid & (Beef or Chicken) 
$9.05
Thêm 3 Con Tôm Xào
Extra 3 Stir-Fried Shrimps
$1.20
Thêm 5 Con Tôm Xào
Extra 5 Stir-Fried Shrimps
$2.00
Mì - Egg Noodles
Mì Hải Vị Tôm Lớn
Garlic Flavored Egg Noodles With Jumbo Shrimps
$7.94 $9.94
Mì Xào Dòn Tôm Mực + (Bò hoặc Gà)
Crispy Egg Noodles with Stir-Fried Shrimp, Squid and (Beef or Chicken)
$9.05
Mì Xào Dòn (Bò hoặc Gà)
Crispy Egg Noodles with Stir-Fried (Beef or Chicken)
$7.05
Mì Xào Mềm Tôm Mực + (Bò hoặc Gà)
Soft Egg Noodles with Stir-Fried Shrimp, Squid and(Beef or Chicken)
$9.05
Mì Xào Mềm (Bò hoặc Gà)
Soft Egg Noodles with Stir-Fried (Beef or Chicken)
$7.05
Mì Nước - Egg Noodles Soup

Nhỏ
(Small)
Đặc Biệt
(Medium)
Xe Lửa
(Large)
Mì Gà Ức
Egg Noodle Soup with Chicken Breast 
$5.45$6.40$7.35
Mì Lòng Gà
Egg Noodle Soup with Chicken Giblets
$5.45$6.40$7.35
Mì Đùi Gà
Egg Noodle Soup with Chicken Thigh
$5.70$6.70$7.65
Mì Gà Đùi + Bò Viên
Egg Noodle Soup with Chicken Thigh + Beef Balls
$6.70$6.70$8.65
Mì Gà Ức + Bò Viên
Egg Noodle Soup with Chicken Breast + Beef Balls
$6.45$6.40$8.35
Mì Bò Thập Cẩm + Bò Viên
Egg Noodle Soup with Sorted Beef + Beff Balls
$6.45$6.40$8.35
Mì Bò Viên
Egg Noodle Soup with Beef Balls
$5.45$6.40$7.35
Miến Xào
Stir-Fired Mung Bean Vermicelli
Miến Xào Tôm Mực + (Bò hoặc Gà)
Mung Bean VermicelliStir-Fired Shromp, Squid, and (Beef or Chicken)
$9.05
Miến Xào (Bò hoặc Gà)
Mung Bean VermicelliStir-Fired (Beef or Chicken)
$7.05


vietnamese_restaurant_menu_2
vietnamese_restaurant_menu_3
vietnamese_restaurant_menu_4
vietnamese_restaurant_menu_5
vietnamese_restaurant_menu_6
vietnamese_restaurant_pho_dac_biet


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn