Thực Đơn Phở Nam Định

03 Tháng Hai 20136:35 CH(Xem: 18818)
Địa chỉ: 13032 Harbor Blvd Garden Grove, CA 92843
Điện thoại: (714) 539-0186
Website: http://phonamdinh.com
Thực Đơn - Menu
Món Khai Vị - Appetizers
Chả Giò
Egg Rolls with Pork & Vegetable (5 Rolls)
Gỏi Cuốn Tôm Thịt
Spring Rolls with Shrimp & Pork (3 Rolls)
Bì Cuốn
Spring Rolls w/ Shredded Pork Skin (3 Rolls)
Gỏi Cuốn Thịt Nướng
Spring Rolls with BBQ Pork (3 Rolls)
Khai Vị Đặc Biệt
Combo of 2 Egg Rolls, 2 Spring Rolls & 4 Crispy Shrimps
cha_giogoi_cuon_tom_thit
Phở Bò - Beef Noodle Soup
Small: $6.45-Medium: $6.95-Large: $7.55

Phở Tái Bằm Nam Định
Beef Noodle Soup w/ NĐ Special chop Tender Rare Beef
Phở Bò Sốt Vang Nam Định
Noodle Soup w/ Nam Định Beef Stew w red Wine
Phở Tái Nạm Gầu Gân Sách-Đặc Biệt
Noodle Soup w/ Rare Beef, Brisket, Flank Tendon, Tripe
Phở Tái Nạm Gầu
Noodle Soup w/ Rare Beef, Brisket and Well-Done Beef Tendon (Fatty)
Phở Tái
Noodle Soup w/ Rare Beef
Phở Tái Chín
Noodle Soup w/ Rare Beef, and Well-Done Beef
Phở Tái Gân
Noodle Soup w/ Rare Beef and Flank Tendon
Phở Tái Gầu
Noodle Soup w/ Rare Beef, and Well-Done Beef (Fatty)
Phở Tái Nạm
Noodle Soup w/ Rare Beef and Well-Done Brisket
Phở Chín
Noodle Soup w/ Well-Done Beef
Phở Vè Dòn
Noodle Soup w/ Chunky Flank
Phở Bò Viên
Noodle Soup w/ Beef Balls
Phở Tôm or Hải Sản
Noodle Soup w/ Shrimps 18a or Seafood 18b
Small
Medium
Large


$6.95
$7.45
$7.95
Phở Không Thịt
Plain Noodle Soup
Small
Medium
Large


$4.45 $4.95
$5.45

pho_khong_thitpho_tai_nam_gau_gan_sach_dac_biet
Phở Gà - Chicken Noodle Soup
Small: $6.45-Medium: $6.95-Large: $7.55

Phở Gà Lòng
Chicken Noodle Soup w/ Liver, Gizzard
Phở Gà Không Da
Skinless Chicken Noodle Soup (White Meat)
Phở Gà Đùi, Cánh
Chicken Thigh & Wing Noodle Soup
Optional:
Thêm Bò Viên or Shrimps, Egg (Extra beef balls, Shrimps, Egg, Vegetable…)
Thịt Tái, Gà Để Riêng (Meat on the side)
Bánh Phở Lớn (Fresh thick rice noodle)
Change vermicelli to steam rice
Change steam rice to fried rice
Extra rare beef on the side
Extra chicken on the side
Extra Soup $0.50; $1.00; $2.00; $3.00

pho_ga
Mì - Egg Noodle
Mì Xào Dòn Thập Cẩm
Combination Crispy Fried Egg Noodle
Mì Xào Mềm Thập Cẩm
Combination Soft Fried Egg Noodle
Mì Xào Bò
Fried Egg Noodle w/ Beef & Mix Vegetable
Mì Xào Tôm
Fried Egg Noodle w/ Shrimps & Mix Vegetable
Mì Xào Gà
Fried Egg Noodle w/ Chicken & Mix Vegetable
Mì Xào Hải Sản
Fried Egg Noodle w/ Seafood
Mì Gà Quay
Egg Noodle Soup w/ Fried Chicken
Phở Áp Chảo Dòn Thập Cẩm
Crispy Fried Rice Noodle w/ Seafood, Chicken, Beef & Mix Vegetable
Phở Áp Chảo Mềm Thập Cẩm
Fried Rice Noodle w/ Seafood, Beef & Chicken
Phở Áp Chảo Hải Sản
Fired Rice Noodle w/ Seafood & Mix Vegatablemi_xao_don_thap_cam
Bún – Rice Vermicelli
Bún Thịt Nướng
Rice Vermicelli w/ BBQ Pork
Bún Chả Giò
Rice Vermicelli w/ Egg Rolls
Bún Chả Giò Thịt Nướng
Rice Vermicelli w/ Egg Rolls and BBQ Pork
Bún Chả Giò Thịt Nướng Tôm
Rice Vermicelli w/ Egg Rolls, BBQ Pork, Shrimps
Bún Chả Giò Gà Nướng Tôm
Rice Vermicelli w/ Egg Roll, BBQ Chicken & Shrimps ( Change Chicken to Beef Extra $0.75)
Bún Bì Thịt Nuớng
Rice Vermicelli w/ Shredded Pork skin & BBQ Pork
Bún Tôm Nướng
Rice Vermicelli w/ BBQ Shrimps
Bún Bò Xào Xả
Rice Vermicelli w/ Beef & Lemon-Grass
Bún Vịt Xáo Măng
Rice Vermicelli Soup w/ Duck & Bamboo soot
Bún Riêu Cua
Rice Vermicelli Soup w/ Crab Paste
Bún Ốc Hà Nội
Rice Vermicelli Soup w/ Escargot
Bún Thang
Rice Vermicelli Soup w/ Chiacken Paste, Fired Egg & Shrimps
bun
Miến - Thread Noodle
Miến Gà
Thread Noodle Soup with Chicken
Miến Gà Lòng
Thread Noodle Soup w/ Chicken, Liver, Gizzard
Miến Xào Cua
Fried Thread Noodle w/ Crab Meat
Miến Xào Hải Sản
Fread Thread Noodle w/ Seafood
Miến Xào Thập Cẩm
Combination Fired Thread Noodle
mien
Hủ Tíu - Rice Noodle
Hủ Tíu Đặc Biệt
Rice Thick Noodle in Special NĐ Soup
Hủ Tíu Gà Quay
Rice Thick Noodle Soup w/ Fried Chicken
Hủ Tíu Tôm Cua
Rice Thick Noodle Soup w/ Shrimps & Crab
Bún Xá Xíu Nam Định
Nam Định Vermicelli Noodle Soup W Pork
hu_tiuhu_tiu_2
Cháo - Rice Portridge
Cháo Cá
Rice Portridge w/ Fish Fillet
Cháo Hải Sản
Rice Portridge w/ Seafood
Cháo Gà; Cháo Bò Bằm
Rice Portridge w Chicken OR Rice Portridge w Chop Beef
Cháo Thập Cẩm
Combination Rice Portridge
Cơm Tấm – Broken Steam Rice
Cơm Tấm Sườn Nướng
Broken Rice w/ BBQ Pork Chop
Cơm Tấm Bì Sườn Nướng 1
Broken Rice w/ BBQ Pork Chop, Shredded Pork Skin
Cơm Tấm Sườn Hột Gà Ốp La
Broken Rice w/ BBQ Pork Chop, Fired Egg
Cơm Tấm Bì Chả Thịt Nướng
Broken Rice w/ BBQ Pork Chop, Shredded Pork Skin & Egg Cake
Cơm Tấm Bì Chả Sườn Nướng
Broken Rice w/ BBQ Pork Chop, Shredded Pork Skin & Egg Cake
com_tam
Cơm Đĩa – Rice Plate
Cơm Tôm Nướng
Steam Rice w/ Grilled Shrimps
Cơm Thịt Nướng
Steam Rice w/ BBQ Pork
Cơm Gà Nướng
Steam Rice w/ BBQ Chicken
Cơm Sườn Nướng
Steam Rice w/ BBQ Pork Chop
Cơm Bò Lúc Lắc
Steam Rice w/ Steak Fillet
Cơm Bò Xào
Steam Rice w/ Stir Fried Beef & Vegetable
Cơm Tôm Xào Bông Cải
Steam Rice w/ Stir Fried Shrimps & Brocolli
Cơm Xào Thập Cẩm
Steam Rice w/ Stir Fried Seafood, Chicken & Beefcom_dia
Cơm Chiên – Fried Rice
Cơm Chiên Dương Châu
Yong Chou Fried Rice w/ Shrimps, Pork
Cơm Chiên Thập Cẩm
Fried Rice w/ Shrimps, Pork, Chicken
Cơm Chiên Tôm
Fried Rice w/ Shrimps
Cơm Chiên gà Rôti
Fried Rice w/ Roast Chicken


com_chien
Món Chay – Vegetarian
Cơm Xào Chay
Rice w/ Stir-Fried Vegatable
Gỏi Cuốn Chay
Vegatarian Spring Rolls (3 rolls)
Phở Áp Chảo Chay
Vegetarian Fried Egg Noodle
Mì Xào Chay
Vegetarian Fried Egg Noodle
Cơm Chiên Chay
Vegetarian Fried Rice
Thức Uống – Drinks
Nước Dừa
Fresh Coconut Juice
Trà Nóng
Hot Green Tea (each Person)
Soda Chanh
Squezed Lemonade
Cam Vắt
Fresh Squeezed Organge Juice
Chanh Muối
Pickled Lime Juice
Xí Muội
Pickled Apricot Juice
Trà Đá Chanh
Ice Tea with Sugar
Sữa Đậu Nành
Soybean Milk
Soda Sữa Hột Gà
Egg & Milk Soda
Trà Thái
Thai Ice Tea with Milk
Trà Đá
Iced Tea
Nước Rau Má
Pennywort Juice
Nước Ngọt các Loại
Soda Beverages.
Sinh Tố – Fruit Smoothies
Sầu Riêng
Durian

Avocado
Xoài
Mango
Mít
Jackfruit
Mãng Cầu
Soursop
Khoai Môn; Dưa Gang; Đào; Vải
Taro; Honey dew; Peach; Lychee; Passion Fruit
Dâu
Strawwberry
Đu Đủ
Papaya
Cà Phê - Coffee
Cà Phê Sữa Đá
Iced Coffee w/ Condensed Milk
Cà Phê Đen Đá
Iced Black Coffee
Cà Phê Đen Nóng
Hot Black Coffee
Cà Phê Sữa Nóng
Hot Coffee w/ Condensed Milk
Blended Cappuccino
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn