Thực Đơn Nhà Hàng ThaiVillage

06 Tháng Ba 20135:43 CH(Xem: 17844)
Tác giả : ThaiVillage Restaurant
Địa chỉ: 38 Ly Tu Trong St, Ben Nghe Ward, District 1
Điện thoại: (08) 38 25 67 04
Website:http://thaivillagerestaurant.com.vn
THỰC ĐƠN

SHARK’S FIN / VI CÁ

Braised Superior Shark’s fin with Crab Meat
Vi Cá Thượng hạng Nấu Thịt Cua................................................................


Braised Superior Shark’s fin with Chicken Meat
Vi cá Thượng Hạng Nấu Thịt gà...................................................................


Braised Superior Shark’s fin with Crab meat & Abalone
Vi Cá Thượng Hạng Nấu Thịt Cua & Bào Ngư..........................................


Braised Superior Shark’s fin with Chicken & Abalone
Vi cá thượng Hạng Nấu Thịt Gà & Bào Ngư...............................................


Extra Large Superior Shark’s fin with Crab Meat
Vi Cá Thượng Hạng Nấu Thịt Cua Thố Lớn...............................................


Extra Large Superior Shark’s fin with Chicken Meat
Vi Cá Thượng Hạng Nấu Thịt Gà Thố Lớn................................................. 

sup-vi-ca-thumbnail

ABALONE / BÀO NGƯ

Whole Abalone with Special Sauce
Bào Ngư Nguyên Con Nấu xốt Đặc Biệt.....................................................


Whole Abalone with Duck Web
Bào Ngư Nguyên Con Nấu Chân Vịt...........................................................


Abalone Rice
Cơm Bào Ngư..................................................................................................


Fried Abalone with Sea Cucumber
Bào Ngư Xốt Hải Sâm.....................................................................................


Abalone with Oyster Sauce
Bào Ngư Xốt Dầu Hào....................................................................................


Abalone with Mushroom
Bào Ngư Xào Nấm..........................................................................................


Abalone with Seasonal Vegetable
Bào Ngư Xào Rau Theo Mùa......................................................................... 

bao-ngu-thumbnail

CRABS / CUA

Baked Crab with Vermicelli
Cua Với Miếng Nung Nồi Gang....................................................................


Thai Style Curry Crab
Cà Ri Cua Kiểu Thái........................................................................................


Thai Style Fried Crab with Pepper
Cua Rang Tiêu Kiểu Thái...............................................................................


Thai Style Chilli Crab
Cua Xào Ớt Kiểu Thái.....................................................................................


Steam Crab
Cua Hấp.............................................................................................................


Garlic Steam Crab
Cua Hấp Tỏi......................................................................................................

cua-thumbnail

PRAWNS / TÔM

Basil Sauce Prawns
Tôm Chiên Xốt Basil........................................................................................


Baked King Prawns with Vermicelli
Tôm Với Miến Nung Nồi Gang......................................................................


Mayonnaise/Wasabi Prawns
Tôm Xốt Mayonnaise hoặc Wasabi..............................................................


Salt Baked King Prawns
Tôm Nung Muối Tay Cầm Kiểu Thái............................................................


Fried King Prawns with Oyster Sauce
Tôm Chiên Với Xốt Dầu Hào.........................................................................


Thai Style Curry Prawns
Cà Ri Tôm Kiều Thái.......................................................................................


Thai Style Chilli Prawns
Tôm Xào Ớt Kiểu Thái.....................................................................................

tom-hum-thumbnail

SEA CUCUMBER / HẢI SÂM

Sea Cucumber Fried with Prawns
Hải Sâm Xào Tôm...........................................................................................


Sea Cucumber with Lingzhi Mushroom
Hải Sâm Xào Nấm Linh Chi..........................................................................


Braised Sea Cucumber with Mushroom
Hải Sâm Hầm Nấm.........................................................................................

hai-sam-xao-rau-cu-thumbnail

FISH & FISH MAW / CÁ & BÓNG CÁ

Baked Thai Style Cod Fish
Cá Tuyết Đút Lò Kiểu Thái.............................................................................


Fried Toman Fish with Spring Onion
Cá Lóc Chiên Hành.........................................................................................


Braised Fish Maws with Sea Cucumber
Bóng Cá Hầm Hải Sâm..................................................................................


Braised Fish Maws with Soya Sauce
Bóng Cá Hầm Xì Dầu......................................................................................


Fried Fish Maws with Prawns
Bóng Cá Chiên Tôm........................................................................................


Fried Fish Maws with Crab Meat
Bóng Cá Chiên Thịt Cua.................................................................................

ca-thumbnail

CHICKEN, DEER & MUTTON / GÀ, NAI & CỪU

Salt Baked Chiken Drumsticks
Đùi Gà Nung Nồi Gang Với Muối..................................................................


Claypot Chicken Drumsticks
Đùi Gà Tay Cầm...............................................................................................


Fried Deer Meat with Spring Onion
Thịt Nai Xào Hành............................................................................................


Fried Deer Meat with Black Pepper
Thịt Nai xào Tiêu Đen......................................................................................


Fried Deer Meat with Asparagus
Thịt Nai xào Măng Tây....................................................................................


Pan Fried Mutton Ribs
Sườn Cừu Áp Chảo......................................................................................... 

nai-xao-thumbnail

DUCK WEB / CHÂN VỊT
Baked Duck Web
Chân Vịt Đút Lò................................................................................................


Braised Duck Web with Sea Cucumber
Chân Vịt Hầm Hải Sâm..................................................................................


Braised Duck Web with Sea Cucumber in Clay Pot
Chân Vịt Hầm Hải Sâm Tay Cầm.................................................................


Baked Duck Web with Sea Cucumber
Chân Vịt Đút Lò Hải Sâm...............................................................................


Braised Duck Web
Chân Vịt Hầm...................................................................................................

chan-vit-thumbnail

BEANCURD

Deep Fried Beancurd with Breadcrumbs
Đậu Hủ Tẩm Bột Chiên Giòn.........................................................................


Crispy Beancurd in Thai Style
Đậu Hủ Chiên Giòn Kiểu Thái.......................................................................


Beancurd with X.O Sauce
Đậu Hủ Xốt XO.................................................................................................

dau-hu-thumbnail

VEGETABLES

Chinese Spinach with Superior Sauce
Rau Dền Xanh Xốt Thượng Hạng.................................................................


Chinese Spinach with Lingzhi Mushroom & Sea Cucumber
Rau Dền Xanh Xốt Hải Sâm và Nấm Linh Chi...........................................


Sambal Kang kong
Rau muống Xào Xôt Sambal.........................................................................


Stir Fried Asparagus
Măng Tây Xào...................................................................................................


Fried Asparagus with Scallops
Măng Tây Xào với Sò Điệp............................................................................


Fried Asparagus with Prawns
Măng Tây Xào với Tôm...................................................................................


Stir Fried Broccoli
Bông Cải Xào....................................................................................................


Fried Broccoli with Scallops
Bông Cải Xào Sò Điệp....................................................................................


Fried Broccoli with Garlic
Bông Cải Xào Tỏi.............................................................................................


Fried Hong Kong Kai Lan with Garlic
Cải Làn Hong Kong Xào Tỏi..........................................................................


Stir Fried Spinach
Bó Xôi Xào.........................................................................................................


Fried Spinach with Prawns
Bó Xôi Xào Tôm...............................................................................................


Fried Spinach with Garlic
Bó Xôi Xào Tỏi..................................................................................................


Stir Fried Mustard Vegetable
Cải Xanh Xào....................................................................................................


Fried Mustard Vegetable with Prawns
Cải Xanh Xào Tôm

vegetable-thumbnail

NOODLES

Fried Udon Noodles with Seafood
Mì Udon Xào Hải Sản...................................................................................... 

Fried Noodle with Seafood
Mì Xào Hải Sản................................................................................................. 

Fried Vermicelli with Seafood
Miến Xào Hải Sản............................................................................................

noodle-thumbnail

RICE

Pineapple Fried Rice
Cơm Chiên Thơm............................................................................................


Seafood Fried Rice
Cơm Chiên Hải Sản........................................................................................

Com-xao-thumbnail

DESSERT / TRÁNG MIỆNG

Bird’s Nest
Chè Tổ Yến........................................................................................................


Double-boiled Hashima
Chè Tuyết Giáp.................................................................................................


Mango Pudding
Bánh Pudding Xoài..........................................................................................


Mixed Fresh Fruits
Trái Cây Thập Cẩm.........................................................................................

trang-mieng-thumbnail


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn