Pho 79 Garden Grove

14 Tháng Ba 201311:25 CH(Xem: 16579)

Pho 79 Garden Grove


9941 Hazard Ave
Garden Grove, CA92844

(714) 531 - 2490
Tue - Thu : 8am : 9pm
Wed : 8am : 3pm
Website: http://www.pho79.com


THỰC ĐƠN - MENU

Khai Vị - Apertizers
1Chả Giò (3)
Egg Rolls
5.95vietnamese_restaurant_cha_gio-content
2Gỏi Cuốn (2)
Spring rolls
4.50
3Nem Cuốn (2)
Rice paper rolls with grilled pork
4.75
4Bì Cuốn (2)
Shredder skin pork salad rolls
4.50
5Tàu Hũ Ky
Bean curd with group shrimp
5.95
6Chạo Tôm
Grilled shrimp pate on sugar cone
8.50
7Nem Nướng
Skewered pork balls
7.75
8Đu Đủ Bò Khô
Papaya salad with smoked beef
4.95
9Đu Đủ Gan Cháy
Papaya salad with smoked liver
4.95
10Đu Đủ Bò Khô Gan Cháy
Papaya salad with smoked beed and smoked liver
5.50
11Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt
Papaya salad with shrimp & Pork
5.95


Phở - Rice Noolde Soup
R(Nhỏ)M(ĐB)L(XL)
12Phở Tái
Rice noolde soup with rare beef
5.756.257.75vietnamese_restaurant_pho-content
13Phở Chín
Rice noolde soup with well cooked beef
5.756.257.75
14Phở Tái Chín
Rice noolde soup with rare, well cooked beff
5.756.257.75
15Phở Tái Nạm Gân
Rice noolde soup with rare, well cooked beef and tendon
5.756.257.75
16Phở Tái Nạm Sách
Rice noolde soup with rare, well cooked beef & tripe
5.756.257.75
17Phở Tái Nạm Vè
Rice noolde soup with rare, well cooked beff & flank
5.756.257.75
18Phở Tái Nạm Gầu
Rice noolde soup with rare, well cooked beef & fatty brisket
5.756.257.75
19Phở Vè Nhừ
Rice noolde soup with beef flank
5.756.257.75
20Phở Bò Viên
Rice noolde soup with beef meat balls
5.756.257.75
21Phở Bò Viên Gân Sách
Rice noolde soup with beef meat balls, tendon & tripe
5.956.508.00
22Phở Đặc Biệt
Rice noolde soup with rare, well cooked beef, tendon & tripe
6.257.75
23Phở Xe Lửa
79 Superbowl
7.75
24Phở Gà
Rice noolde soup with chicken
5.756.257.75
35Miến Gà
Bean thread noolde soup with chicken
6.758.25
36Phở Tôm
Rice noolde soup with Shrimp
6.508.00
37Bánh Nước
4.504.755.50
38Phở Togo
6.25
39Bánh Nước Togo
5.25
40Nước súp Togo
2.75
41Xí Quách Đuôi Bò
1.50
42Bánh Lớn
0.60
43Thêm Bò Viên (2)
0.75
Bún Nước & Hủ Tiếu - Rice Noodle Soup
44Hủ Tiếu Hải Sàn
Flat rice noolde soup with seafoods
6.50vietnamese_restaurant_hu_tieu-content
45Hủ Tiếu Bò Kho
Rice noolde soup with beef stewed
6.50
46Hủ Tiếu Tôm Cua
Clear noodle soup with shrimp and crab pork
6.50
47Hủ Tiếu Tôm Cua (Nước)
6.50
48Bún Bò Huế
Splay lemongrass beef rice noodle soup
6.50
49Bún Cari Gà
Chicken curry with rice noodle
6.50
50Bún Riêu
Group shrimp, crab & pork rice noodle soup
6.50
51Bún Riêu Ốc
Group shrimp, crab & pork rice noodle soup with escargot
6.95
52Bún Vịt Sáo Măng
Duck noodle soup with bamboo shoot
6.50
53Bún Suông
Rice noodle soup with shrimp pate and pork
6.50
54Bánh Canh Tôm Cua
Clear noodle soup with shrimp and pork
6.75

Mì - Egg Noodle Soup
vietnamese_restaurant_banh_uot-content
55Mì Bò Viên
Egg noolde soup with beef meat balls
6.50
56Mì Bò Viên Gân Sách
Egg noolde soup with beef meat balls & tendon, tripe
6.75
57Mì Gà
Egg noolde soup with Chicken
6.50
58Mì Hải Sản
Egg noolde soup with seafoods
6.50
59Mì Hoành Thánh Xá Xíu
Egg noolde soup with wonton and char chiu pork
6.50
60Hoành Thánh Nước
Wonton soup
5.95
61Mì Vịt Tiềm
Braised duck egg noodle soup
6.95
62Mì Xá Xíu
Egg noolde soup with char chiu pork
6.25
63Mì Tôm Cua
Egg noolde soup with shrimp & crab pork
6.50
64Mì Tôm Cua Khô
6.95

Bún & Bánh Mì - Vermicelli & Bread
vietnamese_restaurant_bo_kho-content
65Bún Tôm
Charbroiled shrimp with rice vermicelli
6.25
66Bún Thịt
Charbroiled pork with rice vermicelli
5.95
67Bún Tôm Thịt
Charbroiled shrimp & pork with rice vermicelli
6.50
68Bún Chả Giò
Egg rolls with rice vermicelli
6.25
69Bún Thịt Nướng Chả Giò
Egg rolls & Charbroiled pork with rice vermicelli
6.75
70Bún Tôm Chả Giò
Egg rolls & Charbroiled shrimp with rice vermicelli
6.75
71Bún Tôm Thịt Nướng Chả Giò
Egg rolls & Charbroiled shrimp, pork with rice vermicelli
7.25
72Bún Bì
Shredded pork's skin with rice vermicelli
5.95
73Bún Nem Nướng
Charbroiled pork balls with rice vermicelli
6.75
74Bún Nem Nướng Chả Giò
Charbroiled pork balls & egg rolls with rice vermicelli
7.25
75Bún Chả
Pork patty & charbroiled pork with rice vermicelli
7.75
76Bánh Hỏi Thịt Nướng
Grilled pork on fine rice vermicelli
7.75
77Bánh Hỏi Tôm Thịt Nướng
Grilled pork & shrimp on fine rice vermicelli
8.75
78Bánh Hỏi Chạo Tôm
Grilled shrimp pate on sugar cone with rice vermicelli
9.50
79Bánh Hỏi Nem Nướng
Grilled pork balls on fine rice vermicelli
9.25
80Bánh Mì Bò Kho
Beef stewed with french bread
6.50
81Bánh Mì Cari Gà
Chicken curry with french bread
6.50
82Bánh Mì Trứng Chiên
Fried eggs with french bread
4.95

Cơm Đĩa - Rice Platters
83Cơm Thịt Nướng
Charbroiled pork on rice
6.25vietnamese_restaurant_com-content
84Cơm Bì Chả
Shredded pork's skin & egg loaf on rice
6.75
85Cơm Thịt Nướng Chả Trứng
Charbroiled pork & egg loaf on rice
6.75
86Cơm Bì Chả Thịt Nướng
Shredded pork's skin & Charbroiled pork, egg loaf on rice
7.25
87Cơm Sườn Nướng
Charbroiled pork chops on rice
6.75
88Cơm Bì Chả Sườn Nướng
Shredded pork's skin & Charbroiled pork chops , egg loaf on rice
7.75
89Cơm Tàu Hũ Ky
Bean curd with group shrimp on rice
6.75
90Cơm Bì Chả Tàu Hũ Ky
Bean curd with group shrimp, Shredded pork & egg loaf on rice
7.75
91Cơm Thịt Nướng Tàu Hũ Ky
Charbroiled pork & Bean curd with group shrimp on rice
6.75
92Cơm Gà Sốt Bơ Tỏi
Crispy chicken with garlic butter sauce on rice
6.75
93Cơm Cari Gà
Chicken curry and rice
6.75
94Cơm Bò Kho
Beff stewed and rice
6.75
95Cơm Gà Luộc
Steamed chicken over rice with ginger souce
6.75
96Trứng Opla
1.50
97Tàu Hũ Ky
2.50
98Chạo Tôm
2.95
99Sườn Nướng
2.75
100Nem Nướng
2.50
101
1.95
102Chả Trứng
1.95
103Thêm Tôm
1.50
104Thêm Gà
1.50

Chè - Dessertvietnamese_restaurant_che-content
105Đậu Đỏ Bánh Lọt
Red bean with tapioca & coconut milk
2.50
106Đậu Xanh
Pureed mung bean with coconut milk
2.50
107Chè 3 Màu
3 flavor bean in coconut milk
2.50
108Sâm Bổ Lượng
Dried longan, seaweed, red plum, lotus seed in light syrup
2.75
109Nhãn Nhục
Dried longan in syrup
2.75
110Chè Hạnh Nhân
Alomond jello
2.25
111Thạch Thắng Nước Đường
Shredded gelatine in flavorsyrup
1.95
112Sương Sa Hạt Lựu
Shredded gelatine & tapioca in coconut milk
2.50


Giải Khát - Beveragesvietnamese_restaurant_giai_khat-content
113Cafe Đen
French style hot coffee
2.50
114Cafe Đen Đá
French style hot coffee with condensed milk
2.50
Cafe Sữa
French style hot coffee with condensed milk
2.50
115Cafe Sữa Đá
French style iced coffee with condensed milk
2.50
116Sữa Đậu Nành
Soy milk
1.95
117Cam Tươi
Fresh squeezed orange juice
2.50
118Đá Chanh
Fresh lemonade
1.95
119Chanh Muối
Salty lime drink
1.95
120Rau Má
Green vegetable juice
1.95
121Trà Đá
Iced tea
1.00
122Trà Thái
Thái iced tea
2.50
123Dừa Tươi
Young coconut drink
2.25
124Soda Xí Muội
Salty plum in soda
1.95
125Soda Chanh
Fresh lemonade soda
1.95
126Sinh Tố Mãng Cầu
Guanabana shake
2.95
127Sinh Tố Dâu
Strawberry shake
2.95
128Sinh Tố Bơ
Avocado Shake
2.95
129Sinh Tố Mít
Jackfruit Shake
2.95
130Coke - 7 Up - Rootbeer - Sunkist
1.50
131Beer
Michelod, Budweiser, Corona, Heineken


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn