Cơm Tấm Cali

06 Tháng Ba 20137:48 CH(Xem: 30881)
Tác giả : Cơm Tấm CALI
Địa chỉ: 32 Nguyễn Trãi, Quận 1
Điện thoại: (08) 3925 2222
Website:http://comtamcali.com

THC ĐƠN / MENU

CƠM TẤM

1. Tấm Kẹp Ngũ Vị


Broken Rice burger Biter

38,000 VNĐcom_tam_kep_ngu_vi-thumbnail

2. Cơm Tấm Tay Cầm Thập Cẩm


Combination Broken Rice in Claypot

57,000 VNĐcom-tan-tay-cam-thap-cam-thumbnail

3. Cơm Tấm Cháy Giòn Đặc Biệt 7 Món 
(Sườn, Bì, Chả, Cút Opla, Lạp Xưởng, Tàu Hủ Ky, Nem Chua Nướng)

Cali Special Crispy Broken Rice - 7 Flavors
(BBQ pork, shredded pork & skin, pork pie, quail eggs, 
Chinese sausage, shrimp & pork in beancurd & sour sausage)

73,000 VNĐcom_tam_chay_gion_dac_biet_7_mon-thumbnail

4. Cơm Tấm Sườn Heo "Đùi Gà" CALI 

CALI Special BBQ Pork

60,000 VNĐcom_tam_suon_dui_ga_cali-thumbnail

5. Cơm Tấm Sườn Non Nướng 

Grilled Pork Ribs

54,000 VNĐcom_tam_suon_non_nuong-thumbnail

6. Cơm Tấm Gà Xả Ớt Kho Thố. 

Lemongrass Chicken in a Claypot

53,000 VNĐcom_tam_ga_xa_ot_kho_tho-thumbnail

7. Cơm Tấm Tôm Thịt Kho Thố

Pork & Shirmp in a Claypot

53,000 VNĐcom_tam_tom_thit_kho_tho-thumbnail

8. Cơm Tấm Đùi Gà Chiên Nước Mắm

Fried Chicken Drumstick with Fish Sauce

47,000 VNĐcom_tam_dui_ga-thumbnail

9. Cơm Tấm Cali Đặc Biệt 7 Món
Sườn, Bì, Chả, Cút Opla, Lạp xưởng, Tàu hũ ky, Nem chua nuớng)

Cali Special Broken Rice-7 flavors
(BBQ pork, shredded pork & skin, pork pie, quail eggs, 
Chinese sausage, shrimp & pork in beancurd & sour sausage)

64,000 VNĐcom_tam_chay_gion_dac_biet_7_mon-thumbnail

10. Cơm Tấm Cali 5 Món (tự chọn) 

Your Choice of 5 Flavors

60,000 VNĐcom_tam_cali_5_mon_tu_chon-thumbnail

11. Cơm Tấm Tàu Hủ Ky Tôm Thịt

House Special Shrimp & Pork Wrapped in Beancurd

50,000 VNĐtau_hu_ky_tom_thit-thumbnail

12. Trứng Cút Opla (5 Trứng)

Quail Egg Omelet (5 Eggs)

32,000 VNĐtrung_cut_ola__5_trung_-thumbnail

13. Cơm Tấm Bì 

Shredded Pork & Skin

35,000 VNĐbi-thumbnail

14. Cơm Tấm Chả

Pork Pie

35,000 VNĐcha-thumbnail

15. Cơm Tấm Lạp Xưởng

Chinese Sausage

37,000 VNĐlap_xuong-thumbnail

16. Trứng Gà Opla (1 Trứng) 

Chicken Egg Omelet (1 Egg)

32,000 VNĐtrung_ga_opla__1_trung_-thumbnail

17. Sườn Cốt Lết Nướng 

House Special BBQ Pork

42,000 VNĐsuon_cot_let_nuong-thumbnail

18. Cơm Tấm Bì Chả

Shredded Pork & Skin + Pork Pie

40,000 VNĐ

19. Cơm Tấm Sườn Bì

BBQ Pork + Shredded Pork & Skin

47,000 VNĐsuon_bi-thumbnail

20. Cơm Tấm Sườn Chả 

BBQ Pork + Pork Pie

47,000 VNĐsuon_cha-thumbnail

21. Cơm Tấm Tàu Hủ Ky - Bì - Chả

Shrimp & Pork in Beancurd + Shredded Pork & Skin + Pork Pie

54,000 VNĐtau_huki_-bi-cha-thumbnail

22. Cánh Gà Chiên Nước Mắm

Fried Chicken Wing With Fish Sauce

50,000 VNĐcanh_ga_chien_nuoc_mam_copy-thumbnail

23. Cơm Tấm Sườn Bì Chả 

BBQ Pork + Shredded Pork & Skin + Pork Pie

51,000 VNĐsuon_bi_cha-thumbnail

24. Cơm Tấm Chạo Cá Thác Lác

Broken rice with fish paste on lemongrass

44,000 VNĐcom_tam_chao_ca_thac_lac-thumbnail

25. Cơm Tấm Sườn - Chả - Trứng Gà Opla 

BBQ pork, pork pie, chicken egg omelet

54,000 VNĐsuon_cha_trung_ga_opla-thumbnail

26. Cơm Tấm Sườn - Tàu Hũ Ky Tôm Thịt 

BBQ pork, shrimp & pork wrapped in beancurd

54,000 VNĐ

27. Cơm Tấm Tàu Hũ Ky Tôm Thịt- Lạp Xưởng

Shrimp & pork wrapped in beancurd

51,000 VNĐ

28. Cơm Tấm Lạp Xưởng – Bì

Chinese Sausage, Shredded pork & skin

40,000 VNĐlap_xuong_bi-thumbnail

29. Cơm Tấm Sườn Bì Chay 

Broken Rice With Vegetarian Grilled & Shredded Pork

45,000 VNĐcom_tam_suon_bi_chay-thumbnail

30. Cơm Tấm Bì Chay

Broken Rice With Vegetarian Shredded Pork

35,000 VNĐcom_tam_bi_chay-thumbnail

31. Cơm Tấm Sườn Chay

Broken Rice With Vegetarian Grilled Pork

40,000 VNĐcom_tam_suon_chay-thumbnail

32. Bún Bì Chả Giò Chay 

Rice Noodles With Vegetarian Shredded Pork & Egg Rolls

42,000 VNĐbun_cha_gia_bi_chay-thumbnail

33. Bún Chả Giò Chay 

Rice Noodles With Vegetarian Egg Rolls

37,000 VNĐbun_cha_gio_chay_ko_nen-thumbnail

34. Bún Bì Chay

Rice Noodles With Vegetarian Shredded Pork

35,000 VNĐbun_bi_chay-thumbnail

35. Chả Giò Chay (2 cuốn)

Vegetarian Egg Rolls (2 Rolls Per Order)

16,000 VNĐcha_gio_chay-thumbnail

36. Bì Cuốn Chay (2 cuốn) 

Vegetarian Spring Rolls (2 Rolls Per Order)

25,000 VNĐbi_cuon_chay-thumbnail

CÁC MÓN KHÁC

1. Bún Cali Đặc Biệt 5 Món
(Thịt nướng, bì, chả giò, tàu hủ ky, nem chua)

Cali special noodles - 5 flavors
(grilled lemongrass pork, shredded pork & skin, egg rolls, 
shrimp & pork in beancurdm sour sausage

60,000 VNĐbun_cali_dac_biet_5_mon-thumbnail

2. Bún Tàu Hủ Ky - Chả giò - Thịt nuớng 

Shrimp & pork wrapped in beancurd + egg roll +
lemongrass pork
55,000 VNĐbun_tau_hu_ky_cha_thit_nuong-thumbnail

3. Bún thịt nuớng - Chả giò 

Grilled lemongrass pork and egg rolls

49,000 VNĐbun_thit_nuong_-_cha_gio-thumbnail

4. Bún thịt nướng – Bì

Grilled lemongrass pork + shredded pork & skin
47,000 VNĐbun_thit_nuong_bi-thumbnail

5. Bún thịt nuớng 

Grilled lemongrass pork

42,000 VNĐbun_thit_nuong-thumbnail

6. Bún nem nướng

Grilled pork

40,000 VNĐbun_nem_nuong-thumbnail

7. Bún chả giò

Egg rolls

37,000 VNĐbun_cha_gio-thumbnail

8. Bún bì

Shredded pork & skin

35,000 VNĐbun_bi_tem-thumbnail

9. Bánh Canh Giò Heo + Thịt Heo 

Large rice noodles with pork tendons & pork meat

47,000 VNĐbanh_canh_gio-thit_heo-thumbnail

10. Bánh canh thập cẩm 
(Giò heo, thịt heo, mộc)

Combination of pork tendons, pork meat & meat ball

50,000 VNĐbanh_canh_thap_cam-thumbnail

11. Bánh canh thịt heo

Large rice noodles with pork meat

38,000 VNĐbanh_canh_thit_heo-thumbnail

12. Bánh canh giò heo

Large rice noodles with pork tendons

41,000 VNĐbanh_canh_gio_heo-thumbnail

13. Cháo trắng hột vịt muối - dưa món

Rice porridge with salted egg & pickles

28,000 VNĐchao_trang_hot_vit_muoi__dua_mon-thumbnail

14. Cháo thịt heo bằm

Rice porridge with ground pork


chao_thit_heo_bam-thumbnail

15. Nem nướng cuốn

Grilled pork spring rolls

32,000 VNĐnem_nuong_cuon-thumbnail

16. Thịt nướng cuốn 

Lemongrass pork spring rolls

29,000 VNĐthit_heo_nuong_cuon-thumbnail

17. Gỏi cuốn

Steamed pork & shrimp spring rolls

27,000 VNĐgoi_cuon-thumbnail

18. Bì cuốn

Shredded pork & skin spring rolls

25,000 VNĐbi_cuon-thumbnail

19. Xôi chiên Cánh Gà

Crispy Sticky Rice With Chicken Wings

52,000 VNĐxoi_chien_canh_ga_2-thumbnail

20. Xôi Chiên Chả Cá Thác Lác(4)

Crispy Sticky Rice With Fish Paste On Lemongrass

24,000 VNĐxoi_chien_cha_ca_thac_lac-thumbnail

21. Canh trái bí

Pumkin soup

30,000 VNĐ

TRÁNG MIỆNG

1. Sương Sáo Cà phê

Jelly Grass in Coffee Flavor

25,000 VNĐsuong_sao_cafe-thumbnail

2. Chè Đậu Xanh Phổ Tai

Green Bean Sweet Dessert

22,000 VNĐche_dau_xanh_pho_tai-thumbnail

3. Chè Chuối Xào Dừa

Coconut Banana Sweet Desert

22,000 VNĐche_chuoi_xao_dua-thumbnail

4. Yogurt Sữa tươi

Home Made Yogurt

16,000 VNĐyogurttem-thumbnail

5. Trái cây thập cẩm

Mixed fresh fruits

34,000 VNĐtrai_cay_thap_cam-thumbnail

6. Bánh Flan

Flan dessert

18,000 VNĐbanh_plan-thumbnail

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn